בונה התצורה

בהתאם להגדרותיכם, תוכלו לפתוח את בונה התצורה דרך הלשונית בחלקו העליון של המסך או דרך תפריט ההמבורגר (≡).

Open config builder

”בונה התצורה“ הוא התפריט בו תוכלו להפעיל ולכבות את התכונות המודולריות. במשבצות בצד שמאל (A) תוכלו לבחור באילו תכונות להשתמש ובמשבצות בצד ימין (C) תוכלו לבחור לראות אותן כחלק מהלשונית (E) ב-AndroidAPS. במידה והתיבה בצד שמאל אינה מופעלת, ניתן להגיע לתכונה הרצויה דרך תפריט ההמבורגר (D) בצד העליון הימיני של המסך.

במקומות בהם ישנה אפשרות להגדרות נוספות בתוך המודול, ניתן ללחוץ על גלגל השיניים (B) על מנת להגיע להגדרות הספציפיות בתוך ההעדפות.

תצורה ראשונית: החל מ-AAPS 2.0, ישנו אשף התקנה שיוביל אותכם בתהליך הקמת ה-AndroidAPS. על מנת להיעזר בו, לחצו על תפריט 3 הנקודות (⋮) בצד השמאלי העליון של המסך (F), ובחרו ב’אשף ההתקנה«.

Config Builder boxes and cog wheel

Tab or hamburger menu

באמצעות תיבת הסימון מתחת סמל העין תוכלו לבחור כיצד לפתוח את מסך אותה תכונה.

Tab or hamburger menu

פרופיל

 • בחרו את סוג הפרופיל הבזאלי בו תרצו להשתמש. ראו עמוד פרופילים למידע נוסף על ההתקנה.

 • החל מ-AAPS 3.0, קיים רק פרופיל מקומי.

למרות זאת, ניתן לסנכרן פרופיל נייטסקאוט עם הפרופיל המקומי. לשם כך, חשוב לשכפל את כל מסד הנתונים הכולל מספר פרופילים בעורך הפרופילים בנייטסקאוט. ראו את ההוראות מטה. זה יוכל להיות שימושי אם נוח לכם לעשות שינויים גדולים בפרופיל דרך ממשק של האתר, לדוגמה העתקת הגדרות מטבלת אקסל.

פרופיל מקומי

הפרופיל המקומי משתמש בפרופיל הבזאלי שהוזן ידנית לטלפון. עם בחירת הפרופיל, תופיע לשונית חדשה ב-AAPS, שם תוכלו לשנות את פרטי הפרופיל הנקראים מהמשאבה במידת הצורך. בפעם הבאה שתשנו פרופיל, הפרטים החדשים יישלחו למשאבה בפרופיל 1. הפרופיל הזה מומלץ מכיוון שאינו מסתמך על חיבור לאינטרנט.

הפרופילים המקומיים שלך הם חלק מההגדרות המיוצאות. לכן, הכינו לעצמכם גיבוי במקום בטוח.

Local Profile settings

מקשים:

 • פלוס ירוק: הוסף

 • X אדום: מחק

 • חץ כחול: שכפל

כשאתם מבצעים שינויים בפרופיל, וודאו כי הנכם עובדים על הפרופיל הנכון. לא תמיד הפרופיל הפעיל כרגע יופיע בלשונית הפרופילים. לדוגמא, אם ביצעתם החלפת פרופיל דרך במסך הבית, יתכן שהוא יהיה שונה מהפרופיל המופיע בלשונית הפרופיל המקומי, משום שאין קשר ביניהם.

Clone profile switch

ניתן בקלות ליצור פרופיל מקומי חדש מהפרופיל המוחלף\זמני. במקרה זה שינוי היסט הזמן והאחוזים יוחלו על הפרופיל המקומי החדש.

 1. לחצו על תפריט 3 נקודות (⋮) בפינה שמאלית עליונה.

 2. בחרו ”טיפולים“.

 3. לחצו על סמל הכוכב כדי להיכנס לעמוד החלפות הפרופיל.

 4. בחרו את הפרופיל הרצוי ולחצו על ”שכפול“.

 5. ניתן לערוך את הפרופיל המקומי החדש בלשונית ”פרופיל מקומי“ או דרך תפריט ההמבורגר.

Clone profile switch

העלאת פרופילים מקומיים לנייטסקאוט

ניתן גם להעלות את הפרופילים המקומיים לנייטסקאוט. ניתן למצוא את ההגדרות בהעדפות NSClient.

Upload local profile to NS

שינוי הפרופיל בעורך הפרופיל של נייטסקאוט

ניתן לסנכרן שינויים בפרופיל בנייטסקאוט אל הפרופיל המקומי. ניתן למצוא את ההגדרות בהעדפות NSClient.

זה הכרחי לשכפל את כלל מסד הנתונים הפעיל ולא רק פרופיל אחד עם החץ הכחול! התאריך העדכני נרשם עם מסד הנתונים החדש וניתן להפעילו בלשונית ”פרופיל מקומי“.

Clone database records

עוזר פרופילים

עוזר הפרופילים מציע שתי פונקציות:

 1. הרכבת פרופיל עבור ילדים

 2. השוואת פרופילים או החלפות פרופילים כדי לשכפל פרופיל חדש

פרטים נוספים ניתן לקרוא בדף הייעודי דף עוזר הפרופיל.

אינסולין

Insulin type

 • בחרו את סוג האינסולין שלכם ואת עקומת פעילותו.

 • לאפשרויות »Oref אינסולין מהיר«, »Oref אינסולין אולטרה מהיר«, »Oref שיא חופשי« ו-»Lyumjev« צורת עקום פעולה אקספוננציאלי. ניתן למצוא מידע נוסף במסמכי OpenAPS.

 • העקומות תהיינה שונות, בהתאם ל-DIA ומשך הזמן עד השיא.

  • קו סגול מראה כמה אינסולין נותר לאחר שהוזרק, כאשר הוא נחלש ככל שעובר הזמן.

  • קו כחול מראה עד כמה האינסולין פעיל.

DIA - משך פעילות אינסולין

 • ה-DIA (משך זמן פעילות האינסולין) משתנה מאדם לאדם. משום כך, עליכם לבדוק את הנתון הזה באופן אישי.

 • אבל ה-DIA תמיד חייב להיות לפחות 5 שעות.

 • אצל אנשים רבים המשתמשים באינסולין מהיר במיוחד, כמו Fiasp, כמעט ואי אפשר לזהות השפעה כלשהי לאחר שעברו 3-4 שעות, גם אם בעיקרון עדיין נותרו 0.0xx יחידות. הכמות שנותרה בכל זאת עשויה להיות מורגשת בזמן פעילות גופנית, למשל. לכן, AndroidAPS מקפיד על מינימום 5 שעות לזמן פעילות האינסולין.

 • ניתן לקרוא עוד מידע בנושא בעמוד זה, על פרופילי האינסולין.

הבדלים בסוגי אינסולין שונים

 • באינסולין מסוג Rapid-Acting, Ultra-Rapid, ו-Lyumjev, ה-DIA הוא הנתון היחיד שתוכלו להגדיר בעצמכם. משך הזמן עד השיא הינו קבוע.

 • שיא חופשי מאפשר לכם להגדיר הן את ה-DIA והן את משך הזמן עד השיא, ומומלץ לשימוש רק על ידי משתמשים מתקדמים המבינים את משמעות ההשלכות של ההגדרות הללו.

 • גרף עקומת האינסולין מסייע לכם להבין את העקומות השונות.

 • ניתן לצפות בו על ידי סימון ”V“ במשבצת כדי שיופיע כלשונית, או לחילופין למצוא אותו בתוך תפריט ההמבורגר.

Oref אינסולין מהיר

Insulin type Rapid-Acting Oref

 • לשימוש עם Humalog, Novolog ,Novorapid

 • DIA =לפחות 5 שעות

 • שיא = 75 דקות לאחר ההזרקה (קבוע, לא ניתן לשינוי)

Oref אינסולין אולטרה מהיר

Insulin type Ultra-Rapid Oref

 • מומלץ עבור Fiasp

 • DIA =לפחות 5 שעות

 • שיא = 55 דקות לאחר ההזרקה (קבוע, לא ניתן לשינוי)

Lyumjev

סוג אינסולין Lyumjev

 • פרופיל אינסולין במיוחד ל-Lyumjev

 • DIA =לפחות 5 שעות

 • שיא = 45 דקות לאחר ההזרקה (קבוע, לא ניתן לשינוי)

Oref שיא חופשי

Insulin type Free Peak Oref

 • בפרופיל זה תוכלו להגדיר לבד את שיא פעילות האינסולין. לשם כך לחצו על גלגל השיניים כדי להיכנס להגדרות המתקדמות.

 • משך הפעילות DIA מוגדר אוטומטית כ-5 שעות אם לא הוגדר גבוה יותר בפרופיל.

 • פרופיל זה מומלץ למי שמשתמש באינסולין שאינו נתמך בלופ או שמשתמש בערבוב של סוגי אינסולין.

מקור ערכי הסוכר

בחרו את מקור נתוני הסוכר שלכם - ראו עמוד מקור נתוני סוכר לקבלת פרטים נוספים.

Config Builder BG source

 • בנה אפליקציית Dexcom בעצמך (BYODA).

 • xDrip+ - Cannot be used as receiver for Dexcom G6 as of AAPS 3.0 (see release notes for details.

 • Minimed 640G

 • Glimp - נתמך החל מגרסה 4.15.57

 • Poctech

 • יישום Tomato למכשירי MiaoMiao

 • Glunovo App לשימוש עם חיישן Glunovo

 • נתוני סוכר מ-NSClient - לא מומלץ כי במקרה זה תפקוד הלולאה תלוי בחיבור רצוף לאינטרנט. נתוני סוכר יתקבלו רק אם יש חיבור לאתר הנייטסקאוט דרך האינטרנט. עדיף להשתמש בשידור מקומי ממקורות הנתונים האחרים.

 • הפקת נתוני גלוקוז אקראיים (מצב הדגמה בלבד)

משאבה

בחרו את המשאבה בה אתם משתמשים.

Config Builder Pump selection

 • Dana R

 • Dana R של השוק הפנים קוראני

 • Dana Rv2 (Dana R עם שדרוג גרסת קושחה לא רשמי)

 • Dana-i / RS

  • עבור משאבות Dana, במקרה הצורך, הפעילו את האפשרות BT Watchdog שבהעדפות, תחת הכותרת »משאבה«. אפשרות זו מכבה את הבלוטות« של הטלפון לשניה אחת אם לא נוצר קשר אל המשאבה. זה יכול לעזור בטלפונים מסויימים שיש להם נטייה לניתוקים של בלוטות«.

  • סיסמת משאבת Dana RS חייבת להיות נכונה. הסיסמה לא נבדקה בגרסאות קודמות.

 • Accu Chek Insight

 • Accu Chek Combo (מצריך התקנת ruffy בנוסף)

 • Omnipod Eros

 • Omnipod DASH

 • Medtronic

 • Diaconn G8

 • MDI (קבלת המלצות מ-AAPS לטיפול של הזרקות ידניות ללא משאבה)

 • משאבה וירטואלית (לולאה פתוחה לשימוש עם משאבות שעוד לא או שאינן מתחברות ל-AAPS - קבלת המלצות בלבד)

זיהוי רגישות

בחרו את סוג זיהוי הרגישות. לחצו כאן למידע נוסף על האפשרויות השונות. פונקציה זו תנתח את המידע ההיסטורי בשעת מעשה ותבצע התאמות במידה ותזהה כי הנכם מגיבים לאינסולין ברגישות יתר מהרגיל (או להיפך, אינכם מגיבים מספיק). מידע נוסף על אלגוריתם הרגישות ניתן למצוא במסמכי OpenAPS.

תוכלו לראות את רמת הרגישות שלכם בעמוד הבית, על ידי בחירה ברגישות ומעקב אחרי העקום הלבן בגרף. שימו לב: עליכם להגיע למשימה 8 לפני שזיהוי הרגישות/Autosens יוכל להתאים אוטומטית את מתן האינסולין. עד שתגיעו לשלב זה במשימות, אחוזי ה-Autosens והעקום הלבן בגרף מוצגים כמידע בלבד.

הגדרות ספיגה

אם אתם משתמשים ב-Oref1 עם SMB, חובה לשנות את min_5m_carbimpact ל-8. ערך זה יימצא בשימוש רק בזמן שיש הפסקה בקבלת נתוני סוכר מהחיישן או כשפעילות גופנית ”מנצלת“ את כל העלייה בסוכר שבה AAPS משתמש כדי לחשב דעיכת פחמימות פעילות. בזמנים בהם לא ניתן לזהות את ספיגת הפחמימות באופן דינאמי בהתבסס על תגובות הדם שלכם, התוכנה תזין אוטומטית דעיכה של הפחמימות כברירת מחדל. למעשה, זהו אמצעי אל כשל.

APS

בחר את אלגוריתם ה-APS הרצוי להתאמות טיפוליות. ניתן לצפות בפרטי הפעילות של האלגוריתם הנבחר בלשונית ה-OpenASP(OAPS).

 • OpenAPS AMA (”עוזר ארוחות מתקדם“, אלגוריתם מ-2017) במילים פשוטות, לאחר הזרקת בולוס ארוחה, האלגוריתם יכול לתקן מהר עם בזאלי זמני גבוה אם הזנתם את כמות הפחמימות במדוייק.

 • OpenAPS SMB (סופר מיקרו בולוס, האלגוריתם העדכני ביותר למשתמשים מתקדמים) שימו לב: יש להגיע למשימה 9 לפני שתוכלו להשתמש ב-OpenAPS SMB, ועל ה-min_5m_carbimpact להיות מוגדר כ-8 בהגדרות של בונה התצורה > זיהוי רגישות > הגדרות רגישות Oref1.

לולאה

 • עברו בין לולאה פתוחה, לולאה סגורה, והשעייה בזמן היפו (LGS).

Config builder - loop mode

לולאה פתוחה

 • AAPS מנתח באופן רציף את כל הנתונים הזמינים (IOB - אינסולין פעיל בגוף, COB - פחמימות פעילות, BG - רמת הסוכר…) ומציע הצעות להתאמת הטיפול במידת הצורך.

 • ההצעות לא תבוצענה באופן אוטומטי (כמו שיקרה בלולאה הסגורה). יש לבצע אותם ידנית במשאבה, או באמצעות המקש המתאים אם הנכם משתמשים במשאבה מתאימה (Dana R/RS, Omnipod או AccuChek Combo).

 • מטרת האפשרות הזו היא כדי לאפשר לכם להכיר כיצד פועל AndroidAPS, או במידה ואתם משתמשים במשאבה לא תואמת.

לולאה סגורה

 • AAPS מנתח ללא הרף את כל הנתונים הזמינים (IOB - אינסולין פעיל בגוף, COB - פחמימות פעילות, BG - רמת הסוכר…) ומתאים אוטומטית את הטיפול במידת הצורך (ללא צורך בהתערבות המשתמש) על מנת להגיע לערך או טווח המטרה שנקבע (על ידי מתן בולוס, שינוי בזאלי זמני, השהיית מתן האינסולין למניעת היפו, וכדו«).

 • הלולאה הסגורה פועלת במסגרת אינספור מגבלות בטיחות, אותן תוכלו להגדיר באופן אישי.

 • ניתן להשתמש בלולאה הסגורה רק לאחר שהגעתם למשימה 6 ומעלה ואתם משתמשים במשאבה נתמכת.

 • שימו לב: במצב לולאה סגורה מומלץ להגדיר מטרה יחידה במקום טווח מטרה (לדוגמא, 100 mg/dl במקום 90-125 mg/dl).

השהייה בזמן רמת גלוקוז נמוכה (LGS)

 • maxIOB (מקסימום אינסולין פעיל בגוף) מוגדר כאפס

 • המשמעות היא שבמידה ורמת הסוכר בדם צונחת, המערכת תוכל להוריד את המינון הבזאלי.

 • אולם אם רמת הסוכר עולה, לא יתבצע תיקון אוטומטי. המינונים הבזאליים יוותרו כפי שהגדרתם בפרופיל שנבחר.

 • רק במידה וה-IOB הבזאלי הוא שלילי (עקב השהייה קודמת), יינתן אינסולין נוסף לרמת גלוקוז נמוכה.

מינימום בקשה לשינוי

 • בזמן השימוש בלולאה פתוחה, תקבלו התראות בכל פעם שה-AAPS ימליץ על התאמת בזאל זמנית.

 • על מנת להפחית את מספר ההתראות אתם יכולים לבחור טווח מטרה רחב יותר לסוכר או להגדיל את אחוז השינוי המינימלי להתראה.

 • זוהי ההגדרה של השינוי היחסי הדרוש כדי להפעיל התראה על המלצה על שינוי.

משימות (הלומדה)

ל-AndroidAPS לומדה מובנית הבנויה ממשימות שאותן עליכם לבצע, צעד אחר צעד. היא תדריך אותכם בבטחה במהלך הקמת הלולאה הסגורה. היא מבטיחה שאתם תגדירו הכל כראוי ושאתם מבינים מה היא עושה. זוהי הדרך היחידה שלכם לבטוח בפעילותה.

עליכם לייצא את הגדרותיכם (זה כולל את התקדמותכם במשימות) בקביעות. במקרה בו תחליפו את הטלפון (בגלל קניית חדש, נזק וכו«) תוכלו לייבא את ההגדרות.

ראו עמוד משימות למידע נוסף.

טיפולים

בלשונית טיפולים, תוכלו לראות את הטיפולים שהועלו לנייטסקאוט. אם ברצונכם לערוך או למחוק ערך (למשל, אכלתם פחות פחמימות ממה שציפיתם) בחרו ”הסר“ והזינו את הערך החדש (שנו את הזמן במידת הצורך) באמצעות כפתור הפחמימות במסך הבית.

כללי

סקירה כללית

מציג את המצב הנוכחי של הלולאה והכפתורים עבור הפעולות הנפוצות ביותר (ראו מסך הבית לפרטים). ניתן לגשת להגדרות על ידי לחיצה על גלגל השיניים.

השאר את המסך דולק

האפשרות »שמור מסך מופעל« תאלץ את אנדרואיד להשאיר את המסך דולק כל הזמן. זה שימושי להדגמות וכו«. אבל הוא צורך הרבה סוללה. לכן, מומלץ לחבר את הסמארטפון למטען.

מקשים

הגדירו אילו כפתורים מוצגים במסך הראשי.

 • טיפולים

 • מחשבון

 • אינסולין

 • פחמימות

 • סנסור (פותח את xDrip או את מקור נתוני הסוכר)

 • כיול

בנוסף, ניתן להגדיר קיצורי דרך לתוספות אינסולין ופחמימות ולהחליט אם יש להציג את שדה ההערות בדיאלוגים של הטיפולים.

הגדרות אשף מהיר

אפשר ליצור כפתור לארוחה סטנדרטית מסוימת (פחמימות ושיטת חישוב לבולוס) שיוצג במסך הבית. השתמשו בכפתור זה לארוחות סטנדרטיות הנאכלות בתדירות גבוהה. אם צוינו זמנים שונים לארוחות השונות תמיד יהיה לכם כפתור הארוחה הסטנדרטי המתאים במסך הבית, בהתאם לשעה ביום.

הערה: הכפתור לא יהיה גלוי אם הוא מחוץ לטווח הזמן שצוין או אם יש כרגע מספיק אינסולין פעיל כדי לכסות את הפחמימות המוגדרות בלחצן אשף מהיר.

QuickWizard button

ברירות מחדל ערכי מטרה

בחרו ערכי מטרה זמניים (משך וערך מטרה). ברירות המחדל הן:

 • אוכלים בקרוב: מטרה 72 mg/dl למשך 45 דקות

 • פעילות: מטרה 140 mg/dl למשך 90 דקות

 • היפו: מטרה 125 mg/dl למשך 45 דקות

מילוי\תיחול כמויות סטנדרטיות של אינסולין

בחר את כמויות ברירת המחדל של שלושת הכפתורים בדיאלוג מילוי\תיחול, בהתאם לאורך הקנולה שלכם.

טווח הצגה

בחרו את הספים הגבוהים והנמוכים עבור הגרף הראשי במסך הבית של AndroidAPS והשעון החכם. אפשרות זו היא רק להצגה נוחה, אין זה טווח המטרה עצמו. דוגמה: 70-180 מ“ג/ד“ל

קצר את כותרות הלשוניות

בחרו אם להציג את כותרות הלשוניות שב-AndroidAPS בשלמותן (למשל ACTIONS, LOCAL PROFILE, AUTOMATION) או בקיצור (למשל ACT, LP, AUTO)

הצגת שדות הערות בתיבות דו-שיח של טיפול

בחרו אם ברצונכם לכתוב בשדה הערות בעת הזנת טיפולים.

אורות חיווי

בחרו אם ברצונכם לראות אורות חיווי בסקירה הכללית לגבי גיל הצינורית, גיל אינסולין, גיל החיישן, גיל הסוללה, רמת המכל ורמת הסוללה. כאשר מגיעה רמת האזהרה, צבע נורית המצב יעבור לצהוב. גיל קריטי יוצג באדום.

הגדרות מתקדמות

ספק את חלק זה מתוצאת אשף הבולוס[%]: בעת שימוש ב-SMB, אנשים רבים אינם מזריקים את כל האינסולין הדרוש בבת אחת, אלא רק חלק ממנו (למשל 75%) ונותנים ל-SMB עם UAM (זיהוי ארוחות לא מוכרזות) לעשות את השאר. בהגדרה זו, באפשרותכם לבחור ערך ברירת מחדל עבור אחוז הבולוס שמוזרק מתוך חישוב בולוס הארוחה במחשבון. אם הגדרה זו היא 75% והמחשבון חישב שדרוש בולוס ארוחה 10 יח«, אשף הבולוס יציע בולוס ארוחה של 7.5 יח« בלבד.

אפשרו פונקציונליות סופר בולוס במחשבון (זה שונה מסופר מיקרובולוס (SMB)!): השתמשו בסופר בולוס בזהירות ואל תפעילו אפשרות זו לפני שתלמדו מה היא באמת עושה. בעיקרון, המינון הבזאלי לשעתיים הקרובות מתווסף לבולוס ומופעל מינון בזאלי זמני 0 למשך שעתיים. פונקציות לולאה של AAPS יושבתו - לכן השתמשו בזהירות! אם אתם משתמשים ב-SMB, פונקציות הלולאה יושבתו בהתאם להגדרות שלך ב“מקסימום דקות של בזאלי אליו SMB מוגבל“, אם לא אתם לא משתמשים ב-SMB, פונקציות הלולאה יושבתו למשך שעתיים. פרטים על סופר בולוס ניתן למצוא כאן.

פעולות

 • לחצנים לגישה מהירה לפונקציות שימושיות.

 • ראו צילומי מסך AAPS לפרטים.

אוטומציה

משימות אוטומציה שהוגדרו על ידי המשתמש (»אם ככה-אז«). קראו עוד כאן.

תקשורת SMS

מאפשר למטפלים מרחוק לשלוט בחלק מתכונות AndroidAPS באמצעות SMS, ראו פקודות SMS למידע נוסף על התקנה.

מזון

מציג את הגדרות מזון המוגדרות מראש במאגר המזון של Nightscout, ראו מידע נוסף על הגדרות אלה ב-Nightscout.

הערה: לא ניתן להשתמש בערכים במחשבון AndroidAPS. (צפייה בלבד)

Wear

עקבו ושלטו ב-AAPS באמצעות שעון Android Wear (ראו דף פני שעון). השתמש בהגדרות (גלגל שיניים) כדי להגדיר אילו משתנים יש לקחת בחשבון בעת חישוב בולוס דרך השעון (כלומר מגמה של 15 דקות, COB…).

אם אתם רוצים להזריק בולוס וכו« מהשעון, עליכם להפעיל את ”שליטה משעון“ בתוך ”הגדרות Wear“ בבונה התצורה.

Wear settings

באמצעות לשונית Wear או בתפריט ההמבורגר (בפינה הימנית עליונה של המסך, אם הלשונית לא מוצגת) תוכלו

 • לשלוח מחדש את כל הנתונים. שימושי אם השעון לא היה מחובר במשך זמן מה ואתם רוצים לעדכן את המידע שבשעון.

 • לפתוח את ההגדרות בשעון ישירות מהטלפון שלך.

שורת מצב xDrip (שעון)

מציג מידע על לולאה על פני שעון xDrip שלך (אם אינך משתמש בפני השעון APPS/ AAPSv2

NSClient

 • הגדרת סינכרון נתוני AndroidAPS עם נייטסקאוט.

 • הגדרות NSClient ניתנות לגישה בהעדפות או בגלגל השיניים של NSClient בבונה התצורה.

תחזוקה

כתובת מייל ומספר הרישומים לשליחה. אין צורך לשנות כאן דבר.

בונה התצורה

בחירת אופן הגישה לבונה התצורה דרך תפריט ההמבורגר או דרך לשונית.