העדפות

 • פתחו את העדפות בלחיצה על תפריט 3 נקודות (⋮) בפינה השמאלית עליונה במסך הראשי.

  Open preferences

ניתן לקפוץ אל ההעדפות המתאימות ללשונית מסויימת (לדוגמה לשונית המשאבה) ע“י מעבר אל הלשונית ובחירת העדפות של הלשונית בתפריט שלוש הנקודות.

Open plugin preferences
 • ניתן לפתוח תת-תפריטים בלחיצה על המשולשים שמתחת לשם תת התפריט.

  Open submenu
 • אפשר לסנן את ההעדפות בשורת הסינון כדי לקצר הגישה אל העדפה מסויימת. התחילו להקליד את שם ההגדרה אותה אתם מחפשים.

  Preferences filter

כללי

יחידות

 • הגדירו את יחידות המידה של הסוכר mg/dl או mmol/l כרצונכם.

שפה

 • ישנה אפשרות חדשה לשימוש בשפת ברירת המחדל של הטלפון (מומלץ).

אם ברצונכם להשתמש בשפה השונה ברירת המחדל של הטלפון, בחרו אותה בתפריט זה. * בשימוש בשפה שונה, ייתכן שתראו תערובת של שפות. זה בגלל בעיה באנדרואיד שגורמת לכך שעקיפת שפת המערכת לפעמים נכשלת.

Preferences > General

שם המטופל\ת

 • מאפשר זיהוי בין משתמשים שונים (לדוגמה אם יש שני ילדים סוכרתיים במשפחה).

Protection (הגנה בסיסמאות)

סיסמה ראשית

 • הכרחי כדי לייצא הגדרות מכיוון שהן מוצפנות החל מגרסה 2.7. ** הגנה ביומטרית עלולה שלא לפעול כיאות במכשירי Oneplus. זוהי בעיה מוכרת בדגמים מסויימים.**

 • פתחו את העדפות בלחיצה על תפריט 3 נקודות (⋮) בפינה השמאלית עליונה במסך הראשי)

 • לחצו על המשולש שמתחת ל-”כללי“

 • לחצו על ”סיסמה ראשית“

 • הזינו סיסמה פעמיים ולחצו על אישור.

  Set master password

Settings protection (הגנה על הגדרות)

 • הגנו על ההגדרות שלכם עם סיסמה או עם זיהוי ביומטרי, לדוגמה במקרה בו ילד משתמש ב-AAPS.

 • אפשר להשתמש ב-Custom password (סיסמה מותאמת אישית) אם ברצונכם להשתמש בסיסמה ששונה מהסיסמה הראשית שתגן על ייצוא הגדרות.

 • אם אתם משתמשים בסיסמה מותאמת אישית, לחצו על השורה ”סיסמת הגדרות“ כדי להגדיר סיסמה כמתואר מעלה.

  Protection

Application protection (הגנת האפליקציה)

 • אם האפליקציה מוגנת, עליכם להזין סיסמה או להשתמש באימות ביומטרי של הטלפון כדי לפתוח את AAPS.

 • האפליקציה תסגור עצמה מיד אם הוזנה סיסמה שגויה - אך עדיין תפעל ברקע אם היא נפתחה בעבר בהצלחה.

Bolus protection (הגנת בולוס)

 • הגנת בולוס עשויה להיות שימושית אם ילד קטן משתמש ב-AAPS ואתם מבצעים בולוס באמצעות SMS.

 • בדוגמה למטה אפשר לראות דיאלוג של הגנה ביומטרית. אם האימות הביומטרי לא עובד, לחצו על הרווח שמעל להודעה הלבנה והזינו את הסיסמה הראשית.

  Prompt biometric protection

סקין

 • אפשר לבחור מתוך ארבע סוגי סקינים:

  Select skin + examples
 • ”תצוגה רזולוציה נמוכה“ מגיע עם תוויות קצרה יותר וגיליםרמות הוסרו כדי לקבל יותר מקום פנוי למסכים ברזולוציה נמוכה מאוד.

 • ההבדל בין סקינים אחרים תלוי בכיוון התצוגה של הטלפון.

אוריינטציית פורטרט (עומד)
 • ה**סקין מקורי** וה**לחצנים מוצגים תמיד בתחתית המסך** זהים

 • תצוגה גדולה מציגה גרפים בגודל גדול יותר בהשוואה לסקינים אחרים

אוריינטציה אופקית
 • בשימוש ב**סקין מקורי** וב-תצוגה גדולה, עליכם לגלול למטה כדי לראות את הלחצנים שבתחתית המסך

 • תצוגה גדולה מציגה גרפים בגודל גדול יותר בהשוואה לסקינים אחרים

  Skins depending on phone's display orientation

סקירה כללית

 • בסעיף סקירה כללית ניתן להגדיר העדפות למסך הבית.

  Preferences > Overview

השאר את המסך דולק

 • שימושי להצגה בפרזנטציה.

 • אפשרות זו תצרוך הרבה אנרגיה, אז חכם יהיה לחבר את הטלפון למטען.

מקשים

 • הגדירו אילו לחצנים גלויים בתחתית מסך הבית.

 • בעזרת נתון התוספת ניתן להגדיר כמות עבור שלושת הכפתורים בדיאלוג פחמימות ואינסולין להזנת נתונים קלה.

  Preferences > Buttons

אשף מהיר

 • אם יש לכם חטיף או ארוחה שכיחים, אפשר להשתמש בלחצן האשף המהיר כדי להזין בקלות את כמות הפחמימות ולהגדיר את יסודות החישוב.

 • בהגדרה זו מגדירים באיזה פרק זמן הכפתור יהיה גלוי במסך הבית שלך - רק כפתור אחד לכל תקופה.

 • אם תלחצו על כפתור האשף המהיר, AAPS יחשב ויציע בולוס עבור הפחמימות האלה בהתבסס על היחסים הנוכחיים שלך (בהתחשב בערך הסוכר בדם או אינסולין פעיל אם מוגדר).

 • יש לאשר את ההצעה לפני הזרקת הבולוס.

  Preferences > Quick Wizard Button

ברירות מחדל ערכי מטרה

 • ערכי מטרה זמניים מאפשרים שינויים בערכי המטרה של רמת הסוכר בדם למשך זמן מסוים.

 • עם הגדרת ברירת המחדל של ערכי המטרה ניתן לשנות את ערכי המטרה של פעילות גופנית, אכילה בקרוב וכו« בקלות.

 • לחצו לחיצה ארוכה על ערך המטרה בפינה השמאלית העליונה במסך הבית או השתמשו בקיצורי הדרך בכפתור הכתום ”פחמימות“ בתחתית המסך הראשי.

  Preferences > Default temp targets

מילויתיחול כמויות סטנדרטיות של אינסולין

 • אם ברצונכם למלא צינורית או לתחל קנולה דרך AAPS תוכלו לעשות זאת דרך הלשונית פעולות.

 • ניתן להגדיר ערכים מוגדרים מראש בדיאלוג זה.

טווח הצגה

 • הגדירו את טווח היעד שלכם שיצבע בירוק בגרף הראשי במסך הבית.

  Preferences > Range for visualization

קצר את כותרות הלשוניות

 • קיצור כותרות הלשוניות כדי לראות יותר לשוניות בבת אחת על המסך.

 • לדוגמה, הלשונית »OpenAPS AMA« הופכת ל’OAPS« ו-»OBJECTIVES« הופכת ל’OBJ« וכו«.

  Preferences > Tabs

הצגת שדות הערות בתיבות דו-שיח של טיפול

 • מאפשר הוספת הערות טקסט קצרות לטיפולים שלך (במחשבון הבולוס, פחמימות, אינסולין…)

  Preferences > Notes in treatment dialogs

אורות חיווי

 • נורות הסטטוס נותנות חיווי ויזואלי עבור:

  • גיל חיישן

  • רמת סוללת משדרים של חיישנים מסוימים (ראו דף צילומי מסך לפרטים).

  • גיל אינסולין (משך השימוש במכל האינסולין הנוכחי)

  • רמת המכל (יחידות)

  • גיל העירוי

  • גיל סוללת המשאבה

  • רמת סוללת המשאבה (%)

 • אם חורגים מסף האזהרה, הערכים יוצגו בצהוב.

 • אם חורגים מסף האזהרה הקריטי, הערכים יוצגו באדום.

 • בגרסאות שקדמו ל-AAPS 2.7 הגדרות לנורות המצב היו חייבות להתבצע בהגדרות Nightscout.

  Preferences > Status Lights

הגדרות מתקדמות (סקירה כללית)

Preferences > Status Lights

ספק את חלק זה של תוצאת אשף הבולוס [%]

 • הגדרה כללית אספקת רק חלק מסויים מתוצאת חישוב הבולוס.

 • רק האחוז שנקבע (חייב להיות בין 10 ל-100) מהבולוס המחושב יוזרק בעת שימוש באשף הבולוס.

 • האחוז הנבחר מוצג במחשבון הבולוסים.

יועץ הבולוסים

 • אם תפאילו את אשף הבולוס וערך הסוכר מעל 180 mg/dl, יוצע בולוס תיקון.

 • אם יתקבל בולוס תיקון לא תירשמנה פחמימות.

 • אזעקה תופעל כאשר ערך הסוכר ירד לרמה טובה כדי להתחיל לאכול.

 • עליכם להיכנס שוב לאשף הבולוסים (מחשבון) ולהזין את כמות הפחמימות שברצונכם לאכול.

  Bolus advisor message

סופר בולוס

 • אפשרות להפעלת סופרבולוס באשף הבולוס.

 • סופרבולוס הוא בולוס ”ששואל“ אינסולין מהמינון הבזאלי של השעתיים הקרובות כדי למנוע עליות חדות.

בטיחות טיפולים

Patient type

 • מגבלות הבטיחות נקבעות על סמך קטגוריית הגיל שתבחרו בהגדרה זו.

 • אם אתם מתחילים להגיע לגבולות הקשיחים הללו (כמו בולוס מקסימלי), הגיע הזמן לעבור לקטגורית גיל גבוהה יותר.

 • מומלץ שלא לבחור בגיל גבוה מהגיל האמיתי מכיוון שזה יכול להוביל למינון יתר על ידי הזנת ערך שגוי בדיאלוג האינסולין (על ידי דילוג על הנקודה העשרונית, למשל).

 • אם ברצונך לדעת את המספרים המדוייקים של מגבלות הבטיחות הקשיחות הללו, גללו אל תכונות האלגוריתם ב`דף זה <../Usage/Open-APS-features.md>`_.

בולוס מקסימלי מותר [U]

 • מגדיר את הבולוס המקסימלי ש-AAPS מורשה לספק בבת אחת.

 • הגדרה זו קיימת כמגבלת בטיחות למניעת מתן בולוס מסיבי עקב קלט מקרי או שגיאת משתמש.

 • מומלץ להגדיר מגבלה זו לגודל הגיוני התואם בערך לכמות המקסימלית של בולוס אינסולין שסביר שתזדקקו לו לארוחה או לתיקון.

 • הגבלה זו חלה גם על תוצאות מחשבון הבולוס.

מקסימום פחמימות מותר [g]

 • מגדיר את הכמות המקסימלית של פחמימות שמחשבון הבולוס של AAPS יכול לקבל.

 • הגדרה זו קיימת כמגבלת בטיחות למניעת מתן בולוס מסיבי עקב קלט מקרי או שגיאת משתמש.

 • מומלץ להגדיר כמות הגיונית שתואמת בערך לכמות הפחמימות המרבית שסביר שתזדקקו אי פעם לארוחה.

לולאה

מצב APS

 • בחירה בין לולאה פתוחה לסגורה כמו גם הפסקת עקב סוכר נמוך (LGS)

 • לולאה פתוחה פירושה שהצעות בזאלי זמני מוצעות על סמך הנתונים שלכם ומופיעות כהתראה. לאחר אישור ידני הפקודה למינון הבזאלי תועבר למשאבה. רק אם אתם משתמשים במשאבה וירטואלית תצטרכו להזין את ההצעה ידנית.

 • לולאה סגורה פירושה שהצעות בזאלי זמני נשלחות אוטומטית למשאבה שלך ללא אישור או קלט מהמשתמש.

 • Low glucose suspend is similar to closed looping, but overrides the maxIOB setting to zero. This means that if blood glucose is dropping it can reduce the basal rate, but if blood glucose is rising then it will only increase the basal rate if the basal IOB is negative (e.g. from a previous Low Glucose Suspend).

מינימום לבקשה לשינוי [%]

 • בזמן השימוש בלולאה פתוחה, תקבלו התראות בכל פעם שה-AAPS ימליץ על התאמת בזאל זמנית.

 • כדי להפחית את מספר ההתראות, אפשר להשתמש בטווח מטרה רחב יותר של ערכי הסוכר או להגדיל את אחוז שיעור הבקשות המינימלי.

 • זוהי ההגדרה של השינוי היחסי הדרוש כדי להפעיל התראה על המלצה על שינוי.

Advanced Meal Assist (AMA) או סופר מיקרו בולוס (SMB)

בהתאם להגדרותיכם בבונה התצורה אפשר לבחור בין שני אלגוריתמים:

 • Advanced meal assist (OpenAPS AMA) זהו האלגוריתם שהיה בשימוש ב-2017

 • סופר מיקרו בולוס (OpenAPS SMB) - האלגוריתם העדכני ביותר, נועד למשתמשים מתקדמים

הגדרות OpenAPS AMA

 • המערכת יכולה להפעיל מינון בזאלי זמני גבוה מהר לאחר בולוס ארוחה אם מזינים פחמימות בצורה אמינה.

 • פרטים נוספים על ההגדרות ועל Autosens ניתן למצוא ב- OpenAPS docs.

מינון בזאלי זמני מקסימלי (יח’שעה)

 • זוהי מגבלת בטיחות שמונעת מ-AAPS לתת מינון בזאלי גבוה בצורה מסוכנת.

 • הערך נמדד ביחידות לשעה (U/h).

 • מומלץ להגדיר ערך סביר. ההמלצה היא לבחור את המינון הבזאלי הגבוה ביותר שיש בפרופיל בשעה כלשהי ביממה ו**להכפיל אותו ב-4**.

 • כך שלדוגמה, אם המינון הבזאלי הגבוה ביותר בפרופיל שלך הוא 0.5 U/h, אפשר להכפילו ב-4 כדי לקבל ערך של 2 U/h.

 • ראו גם תיאור תכונות מפורט.

בזאלי פעיל מרבי ש-OpenAPS יכול לספק (יחידות)

 • כמות האינסולין הבזאלי הנוסף (ביחידות) המותר להצטבר בגופכם, בנוסף לפרופיל הבזאלי הרגיל.

 • ברגע שמגיעים לערך זה, AAPS יפסיק להזריק אינסולין בזאלי נוסף עד אשר האינסולין הבזאלי הפעיל (IOB) יירד חזרה לטווח הנבחר.

 • ערך זה לא מתייחס לבולוס IOB, רק לזה הבזאלי.

 • ערך זה מחושב ומנוטר ללא תלות במינון הבזאלי הרגיל שלכם. רק האינסולין הבזאלי שבנוסף למינון הבזאלי הרגיל מחושב במקרה זה.

בהתחלת השימוש בלולאה, מומלץ להגדיר את המינון הבזאלי הפעיל המרבי ל-0 למשך תקופה מסויימת, בזמן שאתם מתרגלים למערכת. זה מונע מ-AAPS לתת אינסולין בזאלי נוסף מעבר לזה שבפרופיל הבסיסי. במהלך תקופה זו AAPS עדיין יוכל להגביל או להפסיק את מתן האינסולין הבזאלי כדי לסייע במניעת היפוגליקמיה. זהו שלב חשוב על מנת ש-:

 • יהיה פרק זמן להתרגל למערכת AAPS לפקח על אופן פעולתה בבטחה.

 • לנצל את ההזדמנות לשכלל את הפרופיל הבזאלי ואת יחס התיקון (ISF).

 • לראות כיצד AAPS מגביל את האינסולין הבזאלי כדי למנוע היפוגליקמיה.

כאשר אתם מרגישים בטוחים במערכת, אפשרו למערכת להתחיל להזריק אינסולין בזאלי נוסף, על ידי העלאת ערך המינון הבזאלי הפעיל המרבי מ-0. ההנחיה המומלצת לכך היא לקחת את המינון הבזאלי הגבוה ביותר שבפרופיל שלך ו**להכפילו ב-3**. לדוגמה, אם המינון הבזאלי הגבוה ביותר בפרופיל הוא 0.5 U/h תוכלו להכפיל אותו ב-3 כדי לקבל ערך של 1.5 U/h.

 • ניתן להתחיל באופן שמרני עם הערך הזה ולהעלות אותו לאט עם הזמן במקרה הצורך.

 • אלו הן המלצות בלבד; הגוף של כל אחד שונה. אולי תגלו שאתם צריכים יותר או פחות ממה שהומלץ כאן, אבל תמיד התחילו באופן שמרני וכווננו בהדרגה.

הערה: כאמצעי בטיחות, המינון הבזאלי הפעיל המרבי מוגבל לעד 7 יחידות.

Autosens (זיהוי רגישות)

 • Autosens מודד סטיות של רמת הסוכר בדם (חיוביות/שליליות/נייטרליות).

 • Autosens ינסה להבין עד כמה את מידת התנגודת לאינסולין על סמך סטיות אלו ויתאים את המינון הבזאלי ואת ה-ISF על פי הסטיות הללו.

 • אם תבחרו ”וויסות ערכי מטרה ע“י Autosens“, האלגוריתם ישנה גם את ערכי מטרת רמת הסוכר.

הגדרות מתקדמות (OpenAPS AMA)

 • בדרך כלל אין צורך לשנות את ההגדרות שבמסך זה!

 • אם ברצונכם לשנות אותן בכל זאת, הקפידו לקרוא על הפרטים ב-OpenAPS docs ולהבין לעומק את מה שאתם עושים.

הגדרות OpenAPS SMB

 • בניגוד ל-AMA, אלגוריתם SMB אינו משתמש רק במינונים בזאליים זמניים כדי לשלוט ברמות הסוכר, אלא בעיקר בבולוסים קטנים -סופר מיקרו בולוסים.

 • עליכם להתחיל את משימה 9 כדי להשתמש ב-SMB.

 • שלושת ההגדרות הראשונות מוסברות מעלה.

 • פרטים על אפשרויות ההפעלה השונות מתוארים בקטע תכונות OpenAPS.

 • תדירות מתן SMB בדקות היא מגבלה ל-SMB המגבילה הזרקת SMB כל 4 דקות לכל הפחות כברירת מחדל. ערך זה מונע מהמערכת להזריק SMB לעתים קרובות מדי (לדוגמה במקרה של הגדרת ערך מטרה זמני). אל תשנו הגדרה זו אלא אם כן אתם יודעים בדיוק את ההשלכות.

 • אם »רגישות מעלה את ערך המטרה« או »תנגודת מורידה את ערך המטרה« מופעלים, Autosens ישנה את ערך המטרה בהתאם לסטיות ברמת הסוכר בדם.

 • אם ערך המטרה ישתנה הוא יוצג עם רקע ירוק במסך הבית שלך.

  Target modified by autosens

הודעה על צריכת פחמימות

 • תכונה זו זמינה רק אם נבחר אלגוריתם ה-SMB.

 • אכילה של פחמימות נוספות תוצע כאשר האלגוריתם יגלה כי הוא דורש פחמימות.

 • במקרה זה תקבלו התראה שניתן להשהות למשך 5, 15 או 30 דקות.

 • בנוסף, הפחמימות הנדרשות יוצגו באזור הפחמימות הפעילות במסך הבית.

 • ניתן להגדיר סף - כמות מינימלית של פחמימות הדרושה להפעלת הודעה.

 • הודעות של דרישה לפחמימות יכולות להישלח ל-Nightscout אם תרצו, ובמקרה זה תוצג ותשודר הודעה.

  Display carbs required on home screen

הגדרות מתקדמות (OpenAPS AMA)

 • בדרך כלל אין צורך לשנות את ההגדרות שבמסך זה!

 • אם ברצונכם לשנות אותן בכל זאת, הקפידו לקרוא על הפרטים ב-OpenAPS docs ולהבין לעומק את מה שאתם עושים.

הגדרות ספיגה

Absorption settings

min_5m_carbimpact (השפעת פחמימות מינימלית ב-5 דקות)

 • האלגוריתם משתמש ב-BGI (השפעת הגלוקוז בדם) כדי לקבוע מתי פחמימות נספגות.

 • ערך זה יימצא בשימוש רק בזמן שיש הפסקה בקבלת נתוני סוכר מהחיישן או כשפעילות גופנית ”מנצלת“ את כל העלייה בסוכר שבה AAPS משתמש כדי לחשב דעיכת פחמימות פעילות.

 • בזמנים בהם לא ניתן לזהות את ספיגת הפחמימות באופן דינאמי בהתבסס על תגובות הסוכר בדם, התוכנה תזין אוטומטית דעיכה של הפחמימות כברירת מחדל. למעשה, זהו אמצעי אל כשל.

 • במילים פשוטות: האלגוריתם ”יודע“ איך הסוכר בדם אמור להתנהג כשהוא מושפע מהמינון הנוכחי של אינסולין וכו«.

 • בכל פעם שיש סטייה חיובית מההתנהגות הצפויה, חלק מהפחמימות נספגותדועכות. שינוי גדול=הרבה פחמימות וכו«.

 • ה-min_5m_carbimpact מגדיר את ברירת המחדל של השפעת ספיגת הפחמימות ל-5 דקות. לפרטים נוספים ראו תיעוד OpenAPS.

 • הערך הסטנדרטי עבור AMA הוא 5 ועבור SMB הוא 8.

 • גרף הפחמימות פעילות במסך הבית מציין מתי נעשה שימוש ב-min_5m_impact על ידי הצבת עיגול כתום בחלק העליון.

  COB graph

זמן ספיגה מקסימלי של הארוחה

 • אם אתם מרבים לאכול ארוחות עתירות שומן או חלבון תצטרכו להגדיל את זמן ספיגת הארוחה.

הגדרות מתקדמות - יחס Autosens

 • הגדרת יחס מינימלי ומקסימלי של autosens ratio.

 • בדרך כלל הערכים הסטנדרטיים (מקסימום 1.2 ומינימום 0.7) לא דורשים שינוי.

הגדרות משאבה

האפשרויות כאן ישתנו בהתאם למנהל ההתקן של משאבה שבחרת בבונה התצורה. צמדו והגדירו את המשאבה בהתאם להוראות של המשאבה:

אם אתם משתמשים ב-AndroidAPS עם לולאה פתוחה עם משאבה שאינה נתמכת, ודאו שבחרתם משאבה וירטואלית בבונה התצורה.

NSClient

NSClient
 • הגדירו את כתובת אתר ה-Nightscout האישי שלכם ( https://yourwebsitename.herokuapp.com) ואת הסיסמה (API secret) (סיסמה בת 12 תווים הרשומה בהגדרות באתר Heroku).

 • כך ניתן לקרוא ולכתוב נתונים בין אתר Nightscout לבין AndroidAPS.

 • וודאו שאין שגיאות הקלדה כאן אם אתם תקועים במשימה 1.

 • וודאו שכתובת האתר היא ללא /api/v1/ בסוף. (סיומת זו רלוונטית ב-xDrip).

 • רשום הפעלת AAPS ב-Nightscout ירשום הערה בפורטל הטיפולים של Nightscout בכל פעם שהאפליקציה מופעלת. האפליקציה לא אמורה להיות מופעלת יותר מפעם אחת ביום; אם היא מופעלת לעתים קרובות יותר מכך, ייתכן שיש בעיה (לדוגמה

אם אופטימיזצייתטיוב הסוללה לא מושבתת עבור AAPS).

 • העלאת שינויים ב`פרופיל מקומי ל-Nightscout <../Configuration/Config-Builder#local-profile-recommended>`_ ישלח את ערכי הפרופיל המקומי לאתר ה-Nightscout שלכם.

הגדרות חיבור

NSClient connection settings
 • הגבילו העלאת Nightscout ל-WiFi בלבד או אפילו לרשתות WiFi עם SSID ספסיפי.

 • אם אתם רוצים להשתמש רק ברשת WiFi ספציפית ניתן להזין את ה-SSID שלה.

 • ניתן להפריד בין SSID שונים באמצעות ; (נקודה-פסיק).

 • כדי למחוק את כל ה-SSID הזינו רווח ריק בשדה.

אפשרויות התראה

 • אפשרויות אזעקה מאפשרות לבחור באילו אזעקות Nightscout להשתמש כברירת מחדל דרך האפליקציה.

 • כדי שהאזעקות יישמעו, עליכם להגדיר את ערכי האזעקה קריטיים גבוהים, גבוהים, נמוכים וקריטיים נמוכים ב`משתני Heroku <https://nightscout.github.io/nightscout/setup_variables/#alarms>`_.

 • הן יעבדו רק בזמן שיש חיבור ל-Nightscout והם מיועדים להוריםמטפלים.

 • אם מקור נתוני הסוכר בטלפון הוא אפליקציית Dexcom עם פאץ« או xDrip, השתמשו בהתראות שלהם במקום.

הגדרות מתקדמות (NSClient)

NS Client advanced settings
 • רוב האפשרויות בהגדרות המתקדמות מובנות מאליהן.

 • הפעל שידורים מקומיים ישתף את הנתונים עם אפליקציות אחרות בטלפון כגון xDrip+.

  • יש להעביר דרך AAPS ולאפשר שידור מקומי ב-AAPS כדי להשתמש באזעקות xDrip+.

 • השתמש תמיד בערכים בזאלים מוחלטים יש להפעיל אם ברצונכם להשתמש ב-Autotune כראוי. ראו תיעוד OpenAPS לפרטים נוספים על Autotune.

תקשורת SMS

 • האפשרויות יוצגו רק אם תקשורת SMS נבחרה ב`בונה תצורה <../Configuration/Config-Builder#sms-communicator>`__.

 • הגדרה זו מאפשרת שליטה מרחוק באפליקציה על ידי שליחת פקודות בהודעות טקסט לטלפון של המטופל. פקודות כגון השהית לולאה או הזרקת בולוס.

 • מידע נוסף אפשר לקרוא ב`פקודות SMS <../Children/SMS-Commands.md>`_.

 • יש שימוש באפליקציית אימות וקוד PIN נוסף בקצה האסימון ששולחים עם הפקודות כאמצעי אבטחה.

אוטומציה

בחרו איזה שירות מיקום יהיה בשימוש:

 • השתמש במיקום פסיבי: AAPS מקבל מיקומים רק אם אפליקציות אחרות מבקשות זאת

 • השתמש במיקום רשת: מיקום ע“פ רשת ה-WiFi

 • השתמש במיקום GPS (שימו לב!

עלול לגרום לניצול מוגבר של הסוללה!)

התראות מקומיות

Local alerts
 • ההגדרות צריכות להיות מובנות מאליהן.

אפשרויות נתונים

Data choices
 • אתם יכולים לעזור לפתח את AAPS עוד יותר על ידי שליחת דוחות קריסה למפתחים.

הגדרות תחזוקה

Maintenance settings
 • הנמען הסטנדרטי של הרישומים הוא mailto:logs@androidaps.org.

 • אם תבחר הצפנת הגדרות מיוצאות הן תהינה מוצפנות עם הסיסמה הראשית שלכם. במקרה זה יש להזין את הסיסמה הראשית בכל פעם שהגדרות מיוצאות או מיובאות.

Open Humans

 • אתם יכולים לעזור לקהילה על ידי תרומת הנתונים שלכם לפרוייקטי מחקר! פרטים מתוארים בדף Open Humans page.

 • בהעדפות ניתן להגדיר מתי הנתונים יועלו

  • רק אם מחוברים ל-WiFi

  • רק בטעינה