מבחר המשאבות

AndroidAPS עובד עם מספר משאבות אינסולין. הרשימה הבאה מציגה את המכשירים הנתמכים כעת ומציינת בסוגריים אם AndroidAPS מתקשר עם המשאבה באמצעות תקשורת בלוטות« ישירה עם הטלפון או אם נדרש מכשיר תואם ריילילינק.

פרטים על משאבות אחרות שעשויות לעבוד עם AndroidAPS מפורטות בדף משאבות עתידיות (אפשריות).